News
-ತಾ.-31-ರಂದು-ಸಮಾಲೋಚನಾ-ಸಭೆ-
ಮಡಿಕೇರಿ, ಜು.20: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿವರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 4 ಪಥಗಳ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ


Home    About us    Contact