News


-ಸುಳ್ಯ-ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.-ನೆರವು
ಮಡಿಕೇರಿ, ನ. 17: ಕೊಡಗು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಯದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ವತಿಯಿಂದ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಲು ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಳ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

---ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ-ರಸ್ತೆ-ದುರಸ್ತಿ-ಕಾಮಗಾರಿ

 


-ಸಹಕಾರ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ-ಶಾಸನಾಧಿಕಾರಿ-ರೂಪಿಸುವ-ದಿನಾಚರಣೆ

Home    About us    Contact