News


-ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ-ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿರುವ-ಹಾಕಿ-ಟರ್ಫ್-ಮೈದಾನ
ಕೂಡಿಗೆ, ಜು. 20: ಕೂಡಿಗೆಯ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ವಾಗುವಂತೆ ಹಾಕಿ ಟರ್ಫ್ ಮೈದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ. 95 ರಷ್ಟು ನಡೆದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳ

-ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ-ಸಂಘಗಳಿಗೆ-ಮಾಹಿತಿ-ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
-ವ್ಯಕ್ತಿ-ವಿರುದ್ಧ-ದೂರು

Home    About us    Contact