News


-ದುರಸ್ತಿ-ಕಾರ್ಯ-ಆರಂಭ
ಕೂಡಿಗೆ, ಮೇ 21 : ಮದಲಾಪುರದಿಂದ ಸೀಗೆಹೊಸೂರಿ ನವರೆಗಿನ ಹಾರಂಗಿ ಮುಖ್ಯನಾಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆಗುರುಳಿರುವ ಮರಗಳು ನೀರು ಹರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಮುಖ್ಯ ಗೇಟಿಗೆ ಮತ್ತು

-ಸಂಪ್ರದಾಯ-ಬದ್ಧವಾದ-ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ-ಜರುಗುತ್ತಿರುವ-ಸಂಭ್ರಮ---ಸಡಗರ
 

-ದಾಖಲೆ-ಇಲ್ಲದೆ-ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ-ವಾಹನಗಳ-ವಶ

Home    About us    Contact