News


-ಮಡಿಕೇರಿ-ಕಿಂಗ್ಸ್‍ಗೆ-ಮತ್ತೊಂದು-ಕಿರೀಟ
ಮಡಿಕೇರಿ, ಜ. 21: ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೂರ್ಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಿರೀಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕಲಾವಿದರು

-ನಾಪೆÇೀಕ್ಲು-ಬಿಎಸ್‍ಎನ್‍ಎಲ್-ಕಚೇರಿಗೆ-ತಾ.-31-ರಿಂದ-ಬೀಗ?
-ಅಂಬಿಗರ-ಚೌಡಯ್ಯ--ವೇಮನ-ಜಯಂತಿ

Home    About us    Contact