News


ಕರಿಕೆಯಲ್ಲಿ-ಪರಿಸರ-ದಿನಾಚರಣೆ

 ಕರಿಕೆ, ಜೂ. 14: ಕರಿಕೆ ಭರೂಕ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭರೂಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಗಾಳಿ
Home    About us    Contact